Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik

Jak stworzyć gminny program rewitalizacji? Skąd wziąć pieniądze? Z jakich programów skorzystać? Jakie uwarunkowania prawne ochrony zabytków w Polsce są istotne w procesach rewitalizacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w książce „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik”. Publikacja jest wspólnym dziełem zespołów redakcyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Książka pt. „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik”, zawiera wszystkie wypracowane dobre praktyki, standardy, narzędzia, sposoby postępowania z dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji. Skierowana jest do samorządów, liderów lokalnych i organizacji pozarządowych. Publikacja stanowi doskonałą pomoc w praktycznym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, procesie ochrony i wykorzystywania potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym oraz społecznym gminy i społeczności.

Poradnik jest dziełem ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynatorów Centrów Kompetencji NID ds. Rewitalizacji oraz specjalistów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Stanowi podsumowanie doświadczeń płynących z wdrażania Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a przede wszystkim – współpracy, jaką NID podjął z gminami w tym zakresie.

Poradnik został przygotowany tak, by korzystanie z niego było wygodne i praktyczne. Dlatego na początku każdego rozdziału umieszczono listę kluczowych, omawianych w nim zagadnień, a w podsumowaniu – wykaz najważniejszych informacji, działań czy wniosków do zapamiętania. Rozdziały zawierają spis literatury uzupełniającej, w której należy szukać dodatkowych informacji. Publikacja zawiera ponadto praktyczne wskazówki ekspertów i omówienia dobrych praktyk. Tam, gdzie to możliwe i pomocne, treść podana została w formie schematów, tabel i ilustracji.

Poradnik dostępny jest na stronie: ksiegarnia.nid.pl

Źródło: nid.pl 

Powrót na początek strony