Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz”

Bielski Dom Kultury organizuje i prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Każdego roku organizuje lub współorganizuje około 200 imprez tj. festiwale, przeglądy, koncerty, wystawy, spotkania, konkursy, seanse filmowe, pokazy teatralne oraz warsztaty.

Głównym celem projektu „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszaru zmarginalizowanego Miasta Bielsk Podlaski. Natomiast grupą docelową, do której projest jest skierowany, są mieszkańcy obszaru objętego projektem, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, starsze, a także bezrobotne.

W ramach projektu zrealizowane zostały przede wszystkim prace budowlane tj.: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury. Centrum budynku stanowi świetnie wyposażona sala widowiskowo – kinowa (system nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego, najnowocześniejszy system projekcyjny). W ośrodku aktualnie znajdują się sale do zajęć plastycznych, tanecznych, a także strefa „Gier i zabaw”. Znalazło się tu też miejsce na „Galerię sztuki” oraz „Salę konferencyjną”. Bielski Dom Kultury ma własne studio nagrań oraz pracownię teatralną. Są tu też garderoby wykonawców, których wcześniej brakowało. Cały budynek dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo projekt obejmował także zakup i montaż obiektów tzw. małej architektury na skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim.

Powrót na początek strony