„W tym budynku zapisana jest historia wielu parafian”. Rewitalizacja Starej Plebanii w Supraślu ruszyła

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Stara Plebania w centrum Supraśla po latach starań wreszcie odmieni swoje oblicze. Prace obejmują zarówno prace remontowe, jak również zagospodarowanie terenu wokół zabytku. Plac budowy został już przekazany.

Temat Starej Plebanii wraca od lat. W 2016 roku stwierdzono, że budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Jego stan był wtedy katastrofalny, a obluzowane dachówki spadały na chodnik. Parafia pw NMP Królowej Polski zebrała środki na zabezpieczenie obiektu. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał 170 tysięcy złotych na remont dachu. Ze wsparciem przyszła również Gmina Supraśl, która kilkukrotnie przyznała dotację celową. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego także wsparło remont.

W 2021 roku parafia pw. NMP Królowej Polski otrzymała prawie 1 milion 300 tysięcy złotych na rewitalizację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

„Stara Plebania jest jedną z pięknych kart historii naszego miasta. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w jej odkrywaniu na nowo poprzez remont i odnowienie tego zabytkowego budynku. To w nim zapisana jest historia wielu parafian i mieszkańców miasta. Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc” – powiedział proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski ksiądz Wiesław Kulesza.

W budynku ma zostać wydzielonych 7 pomieszczeń, w tym zaplecze kuchenne. Na miejscu, po zakończeniu budowy planowane są między innymi warsztaty plastyczne, muzyczne czy fotograficzne. Na cele tych ostatnich ma zostać zakupiony specjalny sprzęt, który umożliwi wykonywanie fotografii metodą mokrego kolodionu. Na piętrze ma powstać także ciemnia fotograficzna.

Metamorfozę ma przejść także teren wokół budynku. Powstaną dwie altany (warsztatowa i wystawiennicza) oraz położone zostaną starobruki. Obecne ogrodzenie ma zostać rozebrane, a w jego miejscu stanie nowe, nawiązujące do już istniejącego w pierzei ulicy Piłsudskiego z elementami kutej metaloplastyki.

Ponadto wyeksponowana zostanie też studnia, wokół której możliwy będzie wypoczynek, a także zieleń ogrodowa i nowe nasadzenia różane. Warto zaznaczyć, że żadne drzewo nie zostanie wycięte.

 

Stara Plebania (Dom Staromiejski) leży w centrum Supraśla przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja oraz ulicy Piłsudskiego. Budynek został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. W 1966 roku został on wpisany do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego.

Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 540 tysięcy złotych. Rewitalizacja ma się zakończyć jesienią 2022 roku.


Żródło: Urząd Miejski w Supraślu

fot.: Urząd Miejski w Supraślu

red.: Zespół ds. Rewitalizacji UMWP

Powrót na początek strony