Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach

Budynek miejskiej łaźni w Suwałkach zbudowany został w latach trzydziestych ubiegłego wieku, ale przetrwał tylko do lat siedemdziesiątych. Później zabytkowy budynek zaczął popadać w ruinę. Teren dookoła budynku przez dziesięciolecia był terenem niewykorzystywanym, zapomnianym, który porastały chaszcze i krzaki.

Dzięki realizacji projektu „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach” i dużemu wsparciu środków UE obszar od ul. Kościuszki do rzeki Czarna Hańcza zyskał zupełnie nowe oblicze. Projekt podzielony został na dwa zadania. Pierwsze to rewitalizacja budynku starej łaźni z przeznaczeniem budynku na  cele publiczne, a drugie to rewitalizacja z zagospodarowaniem części terenów przyległych, w celu utworzenia bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

Budynek Starej Łaźni został zbudowany praktycznie od nowa. Pozostawiono tylko trzy zabytkowe ściany zewnętrzne, a dzięki rozbudowie i nadbudowie budynek ma teraz prawie dwa razy większą kubaturę niż pierwotnie. Jest to teraz obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby kultury i sportu. Znalazło się też tu miejsce na punkt gastronomiczny oraz na wypożyczalnię sprzętu sportowego.

W ramach zadania drugiego zagospodarowane zostały tereny nadrzeczne i utworzono bulwary nad rzeką Czarna Hańcza. Wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, liczne nasadzenia zieleni (trawniki, łąki kwietne) z elementami małej architektury, a także oświetlenie z iluminacją oraz liniami zasilającymi. Prace dotyczyły też wyregulowania brzegu rzeki Czarna Hańcza wraz z umocnieniem podstawy skarp, budową nabrzeża rekreacyjnego, slipu dla kajaków oraz kładki dla pieszych i rowerzystów.

Nowa placówka i przestrzeń dookoła niej stały się miejscem spotkań z kulturą, koncertów plenerowych, wydarzeń ekologicznych i oświatowych, zawodów rekreacyjnych i sportowych.

Powrót na początek strony