Zieleń w procesach rewitalizacji

Zapraszamy do lektury serii monografii pt. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Monografie stanowią cenne źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Dużą rolę w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, tym samym mogą stanowić inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin.

W skład serii wchodzą następujące tomy:

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ecomy.irmir.pl/

Powrót na początek strony