W Dubinach powstała przestrzeń do integracji i rekreacji

W ramach projektu "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach" dokonano kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych wokół Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Specyfika sytuacji kryzysowej, w której znalazły się Dubiny wynikała z braku ogólnodostępnej przestrzeni publicznej – której rolę uprzednio pełniła ul. Główna i przydomowe ławeczki – jakże charakterystyczne dla podlaskiej wsi.

Potrzeba realizacji projektu została zgłoszona przez mieszkańców Dubin w trakcie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji. Przestrzeń okalająca obiekt Gminnego Centrum Kultury w Dubinach została uporządkowana i zaadaptowana do funkcji rekreacyjnej i integracji społecznej. W ramach projektu wykonano m.in.:

  • utwardzone miejsca parkingowe oraz wewnętrzne chodniki,
  • wiatę z miejscem do grillowania,
  • mini boisko do piłki nożnej i siatkówki wraz z ogrodzeniem siatkowym (piłko chwytami),
  • plac zabaw dla najmłodszych.

Stworzona została w ten sposób ogólnodostępna baza do wielopokoleniowej integracji mieszkańców, która wzbogaciła ofertę rekreacyjną sołectwa i stała się zapleczem dla inicjatyw organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

Źródło: Gmina Hajnówka

fot. Gmina Hajnówka

Powrót na początek strony