Aktualności

 • Park i staw w mieście.
  Dbamy o dobrą jakość życia w miastach Polski Wschodniej. 31 lipca ruszył nabór projektów do dofinansowania w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu. Inwestycje pomogą w odbetonowaniu miast i ich zazielenieniu. Będą też sprzyjać ochronie bioróżnorodności.
 • Baner informujący o spotkaniu
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Innowacje w samorządach. Wyzwania, narzędzia i metody pracy”. 24 sierpnia w Białymstoku będzie można nie tylko podzielić się swoim doświadczeniem, ale też wspólnie wypracować wytyczne, które będą wspierały administrację samorządową.
 • Grupa ludzi podczas spotkania
  Do udziału w pracach nad projektem zarząd województwa zaprasza organizacje pozarządowe. Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 01 lipca do 24 lipca 2023 r.
 • Mężczyzna wygłasza prezentację przed grupą osób.
  Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uwagi można zgłaszać do 27 czerwca br.
 • Ogrody Pałacu Branickich
  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku.
 • Tkanina na krośnie tkackim.
  Jak stworzyć gminny program rewitalizacji? Skąd wziąć pieniądze? Z jakich programów skorzystać? Jakie uwarunkowania prawne ochrony zabytków w Polsce są istotne w procesach rewitalizacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w książce „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik”. Publikacja jest wspólnym dziełem zespołów redakcyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
 • Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce
  Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do udziału w siedemnastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
 • Logo Plan Działań Dla Miast
  „Narzędziownik dla społeczności lokalnych”, będący częścią programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, to internetowa encyklopedia i platforma wymiany wiedzy o mieście. Może realnie wpłynąć na zwiększenie poziomu partycypacji społecznej.
 • Uczestnicy Forum Ambitnych Miast
  Konkursy dla miast z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP), informacje na temat pierwszego naboru w Programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz zapowiedź konkursów w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – członkowie Forum Ambitnych Miast (FAM) Województwa Podlaskiego spotkali się we wtorek, 28 marca, w urzędzie marszałkowskim, aby zapoznać się z aktualnymi możliwościami pozyskania funduszy unijnych. Partnerem FAM jest Samorząd Województwa Podlaskiego.
 • Logo Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
  24 sie 2023, 14:27

  Inauguracja Akademii Dialogu

  Przedstawiciele podlaskich samorządów oraz organizacje pozarządowe wzięły udział w Akademii Dialogu zorganizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Inauguracja odbyła się w piątek (17.03) w Białymstoku, zaplanowanych jest 6 spotkań. Docelowo uczestniczące w zajęciach gminy mają przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące lokalnego problemu – bo to jest główny temat Akademii. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.
Powrót na początek strony