Klub Integracji Społecznej w budynku po byłej mleczarni

W budynku po dawnej mleczarni w Dubiczach Osocznych powstał Klub Integracji Społecznej. Budynek został dostosowany w ramach projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową", zrealizowanego przy pomocy unijnego dofinansowania.

W ramach projektu przeprowadzone zostały kompleksowe roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. Zagospodarowano także teren przyległy do Klubu Integracji Społecznej, a sam obiekt przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - przygotowano podjazd i uchwyty w łazience. W trosce o zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Klub został wyposażony w instalacje pomp ciepła powietrze – powietrze, dzięki którym zmniejszyło się zapotrzebowanie budynku na energię.

Wykonana w ramach projektu infrastruktura stanowi zaplecze dla działań o charakterze społecznym. Na lata 2020 – 2021 planowana jest realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka” – również objętego dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich.

Źródło: Gmina Hajnówka
fot. Gmina Hajnówka

Powrót na początek strony