Archiwalna procedura weryfikacji programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020

Wykaz programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020

Wykaz programów rewitalizacji (stan na 31.03.2023) (XLSX 19 kB)

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 określiła zasady wpisu programu rewitalizacji do Wykazu.

Zachęcamy gminy do składania Wniosków o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podlaskiego.

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego (PDF 281 kB)

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 - zmiana z 30.04.2019 (DOCX 71 kB)

Powrót na początek strony