Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”

Konsorcjum Projekty Miejskie, w ramach realizowanej na zlecenie Województwa Podlaskiego umowy nr DRR/26/2020, dotyczącej kompleksowego opracowania regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” (dalej: RPR 2030).

RPR 2030 to dokument operacyjny Zarządu Województwa Podlaskiego. Jego opracowanie nie stanowi realizacji odgórnego obligatoryjnego zadania ustawowego, a jest odzwierciedleniem ambitnego i odpowiedzialnego podejścia Województwa Podlaskiego do problematyki rewitalizacji. Dokument służyć ma stanowieniu systemu wspierania rewitalizacji w podlaskich gminach oraz odzwierciedlać dążenie do optymalnego ukierunkowania procesów rewitalizacji, aby stanowiły efektywne narzędzie rozwoju lokalnego oraz skutecznie przyczyniały się do zwiększania spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej regionu.

Województwo Podlaskie jako pierwsze w kraju postanowiło określić tego typu dokument. Jego horyzont czasowy jest skorelowany z okresem obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Zarząd Województwa zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach projektu RPR 2030, a w przyszłości także w realizacji tego dokumentu. To w ambitnych, kreatywnych interesariuszach rewitalizacji tkwi największa siła tego narzędzia!

Udział w konsultacjach polegać może na uczestnictwie w spotkaniach konsultacyjnych (stacjonarnych lub on-line) jak i zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu, który dostępny jest poniżej na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30). Wgląd do wersji papierowej możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (85) 66 54 903 lub 506494653.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w następujących terminach:

  • Spotkanie konsultacyjne z rewitalizacyjnym spacerem badawczym – 8 listopada 2021, godz. 11.00, Kino „Sokół”, Plac Kościuszki 24, Sokółka – wydarzenie współorganizowane wraz z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską.
    W celu zapewnienia, że nie zostanie przekroczona pojemność sali wynikająca z ograniczeń epidemicznych, prosimy o uprzednie zgłaszanie liczby planowanych uczestników na adres rewitalizacja@wrotapodlasia.pl do dnia 5 listopada 2021,
  • Spotkanie konsultacyjne on-line dla gmin województwa podlaskiego – 10 listopada 2021, godz. 10.00.
    W celu otrzymania informacji o sposobie dołączenia do spotkania prosimy o zgłoszenia adresów e-mail uczestników na adres rewitalizacja@wrotapodlasia.pl do dnia 9 listopada 2021, godz. 12.00
  • Spotkanie konsultacyjne online podsumowujące cykl konsultacji – 15 listopada 2021, godz. 11.00, Zoom, link: https://us02web.zoom.us/j/82160276232 (spotkanie miało odbyć się na żywo w Białymstoku, ale ze względu na epidemię ostatecznie odbędzie się w formie online).

 

Uwagi i wnioski do projektu RPR można składać w terminie do dnia 16 listopada 2021 r.:

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16 listopada 2021 r. nie będą rozpatrywane.


Jeśli chcesz rozpropagować konsultacje w Twojej gminie i zachęcić mieszkańców do udziału w konsultacjach - pobierz i wydrukuj plakat (PNG 560 kB).


Powrót na początek strony