Kompleksowa rewitalizacja historycznej części Łomży

W Łomży od wielu lat podejmowane są działania rewitalizacyjne w obszarze Starego Miasta, które przyczyniają się do zmiany funkcji i tworzenia warunków do rozwoju społecznego, kulturowego, środowiskowego oraz gospodarczego. Realizowane projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne sprzyjają kompleksowemu oraz wielowymiarowemu wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego najstarszej części miasta.

Prowadzona obecnie rewitalizacja Placu Starego Rynku (w tym ekspozycja średniowiecznych artefaktów wraz z przekształconym w 2021 r. zabytkowym budynkiem Hali Targowej w Halę Kultury), termomodernizowane kamienice mieszkalne, murale łomżyńskie upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz prowadzone działania kulturalno-społeczne, tj. Jarmarki – Zasmakuj w Łomży, czy Lato z Łomżą wpisują się w przedsięwzięcia realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023.

Kompleksowa rewitalizacja historycznej części miasta zwiększa atrakcyjność zdegradowanych obszarów Łomży, przyczynia się do odnowy historycznej tkanki miejskiej, pobudza aktywność społeczną oraz pozytywnie wpływa na współpracę środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

Zobacz również: Otwarcie Hali Kultury w Łomży

Powrót na początek strony