Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2021 roku, uchwałą nr 238/4301/2021, przyjął Regionalną Politykę Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030.

Regionalna Polityka Rewitalizacji to dokument operacyjny Zarządu Województwa Podlaskiego.

Regionalna Polityka Rewitalizacji została stworzona po to, aby ustanowić system wspierania rewitalizacji w gminach w ramach prowadzenia polityki regionalnej w województwie podlaskim, a także po to, aby była praktycznym narzędziem skutecznego wspomagania rozwoju lokalnego w województwie. RPR jest przez to narzędziem zwiększania spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej regionu.

Wizja Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego

Ambitny samorząd województwa podlaskiego stale wspiera ambitne gminy i lokalne społeczności w złożonym i długofalowym procesie, jakim jest rewitalizacja. Wsparcie gmin polega nie tylko na przekazywaniu dostępnych środków finansowych z poziomu regionalnego, ale na budowaniu w regionie „kultury rewitalizacji” szczególnie poprzez wsparcie edukacyjne, ciągłe doradztwo i informowanie oraz rozwijanie sieci rewitalizatorów.

Ciągłe wsparcie z poziomu regionalnego połączone z aktywnością gmin i interesariuszy rewitalizacji spowoduje w ciągu najbliższej dekady znaczące i odczuwane przez mieszkańców zmniejszenie problemów na obszarach zdegradowanych.

Stale rozwijająca się sieć podlaskich rewitalizatorów stanowi główny potencjał prowadzenia kompleksowej rewitalizacji w regionie.

Dokument składa się z sześciu komponentów, które określają planowane obszary działania samorządu województwa w zakresie rewitalizacji::

  • Sztuka rewitalizacji to komponent, który porządkuje pojęcia i określa podstawowe zasady prowadzenia rewitalizacji zgodnej z ustawą o rewitalizacji z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystyki naszego województwa,
  • Ludzie rewitalizacji to komponent, który mówi o sposobach budowania potencjału instytucjonalnego samorządów w zakresie rewitalizacji, poprzez ciągłą edukację urzędników, którzy się nią zajmują,
  • Interakcje-rewitalizacje to część poświęcona sposobom budowania sieci współpracy wśród "rewitalizatorów", zarówno w regionie jak i w kraju,
  • „Wszystko jasne” to komponent dotyczący roli skutecznego informowania i promowania działań rewitalizacyjnych,
  • Mapa drogowa rewitalizacji wskazuje zasady i główne procedury wdrażania RPR,
  • Efektywne finansowanie to komponent, który wskazuje różnorodne źródła i instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych w naszym regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regionalną Polityką Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030.

Powrót na początek strony