System Informacji Przestrzennej

Współpraca Departamentu Rozwoju Regionalnego z Wojewódzkim Biurem Geodezji oraz Departamentem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaprocentowała rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Podlaskiego o komponent dotyczący rewitalizacji obszarów gmin województwa podlaskiego.

W Geoportalu GIS Podlasia w komponencie pn. „Programy Rewitalizacji”, zidentyfikowanych jest 55 gmin, które opracowały programy rewitalizacji i z wynikiem pozytywnym zostały wpisane do wykazu programów rewitalizacji. Komponent „Programy Rewitalizacji” zapewnia dostęp do danych przestrzennych wynikających z programów rewitalizacji, a także m.in. do następujących informacji: nazwy programu rewitalizacji, podstawy prawnej opracowania, powierzchni i liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji, okresu obowiązywania dokumentu, nazwy uchwały przyjmującej program oraz linku do programu.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi danymi pod adresem GIS Podlasia - Programy Rewitalizacji. Zapraszamy również do współpracy przy dalszym rozwijaniu komponentu, poprzez nadsyłanie propozycji danych, które mogłyby zostać zamieszczone w GIS.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu Podlaskie Rewitalizuje na bazie umowy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Powrót na początek strony