Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. Konsultacje potrwają od 23 maja 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku. 

Konsultacje skierowane są do:

  • mieszkańców gminy,
  • podmiotów prowadzących na terenie miasta działalność gospodarczą lub społeczną, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,
  • organów władzy publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

W konsultacjach można wziąć udział poprzez wypełnienie formularza dostępnego w formie elektronicznej i papierowej lub poprzez wypełnienie anonimowej ankiety online. Konsultowane dokumenty oraz szczegółowe informacje dotyczące składania uwag dostępne są na stronach internetowych bialystok.pl oraz cas.bialystok.pl

Zaplanowano również spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 1 czerwca 2023 roku w godzinach 16:30 - 18:30 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Źródło: bialystok.pl

Plakat informujący o konsultacjach

Powrót na początek strony