Konsultacje społeczne dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Łomży

Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uwagi można zgłaszać do 27 czerwca br.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie raportu pt.  „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża”. Obszar rewitalizacji koncentruje się w centralnych dzielnicach Łomży, które zajmują  2,40 km2 (7% powierzchni miasta) i są zamieszkiwane przez 10445 mieszkańców, co stanowi 18% ludności gminy.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Łomża oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Miasta Łomża.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego, który można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Oprócz tego zaplanowano:

  • Debatę o obszarze rewitalizacji, połączoną z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji, w dniu 19.06.2023 r. o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży,
  • Otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 20.06.2023 r. o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży,
  • Dyżury konsultacyjne w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, od dnia 26 maja do 27 czerwca 2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Konsultowane dokumenty oraz szczegółowe informacje dotyczące składania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Źródło: www.lomza.pl 

Powrót na początek strony