Lista Aktualności

 • Na ławce stoi biała filiżanka a obok leży stos złożonych gazet.
  24 sie 2023, 14:45

  Newsletter o rewitalizacji #11

  Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Tym razem newsletter poświęcony jest podsumowaniu ostatnich działań w ramach wsparcia systemu rewitalizacji w Polsce.
 • Kilka rąk stykających się palcami - gest symbolizujący współpracę.
  Ze względu na liczne postulaty zainteresowanych miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nabór uzupełniający do edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata 2021 -2023.
 • Lupa położona jest na kalkulatorze i pliku banknotów.
  Przedstawiamy Państwu informację o wynikach kontroli pt. Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Głównym celem kontroli było sprawdzenie, czy programy rewitalizacji były prawidłowo wdrażane i czy osiągnięto zakładane efekty.
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników wizyty studyjnej
  24 sie 2023, 14:44

  Takie rzeczy tylko na Podlasiu

  W dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl.
 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  W związku z realizowanym przez Województwo Podlaskie projektem „Podlaskie Rewitalizuje”, finansowanym w ramach zadania Regiony Rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w dniach 13-17 września br., nasze województwo gościć będzie przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
 • Park i staw w mieście.
  23 lipca 2021 roku Generalna Konserwator Zabytków opublikowała Wytyczne w sprawie rewitalizacji zabytkowych rynków. Wejście w życie wspomnianych wytycznych powoduje, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę drzew oraz usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych. Współczesne miasta powinny służyć mieszkańcom, a zieleń jest niezbędnym elementem przestrzeni miejskiej oczyszczającym powietrze, obniżającym temperaturę powietrza w czasie upałów i wchłaniającym wodę podczas obfitych opadów.
 • Mężczyzna czyta coś na tablecie.
  1 kwi 2022, 15:27

  Newsletter o rewitalizacji #10

  Zapraszamy na newsletter o rewitalizacji poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu i jego roli w rewitalizacji. W rewitalizacji to gmina jest odpowiedzialna za wytyczenie kierunków działań, które mają poprawić jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale działania powinna realizować nie tylko we własnym zakresie - ważna jest współpraca z szerokim kręgiem interesariuszy rewitalizacji. I takim narzędziem współpracy może być właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. PPP może mieć szerokie zastosowanie w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, jak i bieżącej działalności inwestycyjnej samorządów.
 • Napis "Mediateka" na ścianie budynku.
  Nowa wypożyczalnia multimediów i książek, sala cichej nauki z komputerami, a także sala kinowa – to wszystko będzie dostępne w monieckiej Mediatece. Otwarcie placówki powstałej jako filia miejscowej biblioteki odbyło się w sobotę (14.08) podczas Dni Moniek. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
 • Warsztaty ikonograficzne w siedzibie Klubu
  W budynku po dawnej mleczarni w Dubiczach Osocznych powstał Klub Integracji Społecznej. Budynek został dostosowany w ramach projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową", zrealizowanego przy pomocy unijnego dofinansowania.
 • Ręka trzymająca smartfona.
  1 kwi 2022, 15:27

  Newsletter o rewitalizacji #9

  Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Tym razem przypominamy o realizowanych projektach i inicjatywach oraz o ich efektach.
Powrót na początek strony