Nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin.

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub po numerem telefonu (22) 323 42 40, e-mail: gminyDPR@mrit.gov.pl.

Powrót na początek strony