Nowoczesny raport o stanie JST – darmowy webinar!

Ustawowy obowiązek opracowywania rocznego raportu o stanie JST sprawia, że każda JST musi mierzyć się z tymi zadaniami. Czy jednak powstanie takiego opracowania musi kończyć się z chwilą spełnienia wymogów prawnych? W końcu wszystkie zgromadzone dane to potężna dawka wiedzy i ciekawe lokalne opowieści. Spory potencjał drzemie też w możliwości podsumowania kończącej się wkrótce kadencji samorządowej w postaci raportu kadencyjnego. Pięć lat pracy i wysiłku zespołów samorządowych to jeszcze bogatsze źródło informacji. Warto, by docierały one do jak najszerszych grup odbiorców.

Z drugiej strony, nowoczesna, czytelna i interesująca prezentacja wszystkich podejmowanych działań to nie lada wyzwanie. Wiedząc jak czasochłonne jest zbieranie i opracowywanie danych, Związek Miast Polskich udostępnia samorządom nowoczesne narzędzia oraz oferuje wsparcie eksperckie.

Podczas webinaru przyjrzymy się bliżej procesowi powstawania oraz potencjałom obu opracowań. Oprócz przedstawienia i analizy celów ustawowych raportowania o stanie gminy, omówimy zakresy merytoryczne, a także aspekty techniczne i procedurę powstawania obu raportów. Opowiemy również, co zrobić, aby stały się one aktywnymi narzędziami do komunikacji z mieszkańcami oraz promocji.

Raporty (o stanie JST i kadencyjne) mogą służyć również wewnętrznej diagnozie oraz monitorowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej naszej jednostki. Bazując na funkcjonalnościach Monitora Rozwoju Lokalnego pokażemy też, w jaki sposób można zaprezentować swoją gminę na tle innych jednostek lub obszarów funkcjonalnych, należących do grupy porównawczej. Takie porównanie jest kluczowe dla zweryfikowania tempa rozwoju danej jednostki.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Dołącz do nas 19 października!

Do udziału szczególnie zapraszamy:

  • Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów
  • Sekretarzy / Skarbników
  • Kierowników i pracowników wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne raportów o stanie JST oraz raportów kadencyjnych
  • Pracowników wydziałów PR i komunikacji z mieszkańcami

Rejestracja dostępna jest pod adresem zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com

Źródło: Związek Miast Polskich

Powrót na początek strony