Seminarium "Dochody jednostek samorządu terytorialnego na obszarze miejscowego planu rewitalizacji’’

Zapraszamy do udziału w seminarium "Dochody jednostek samorządu terytorialnego na obszarze miejscowego planu rewitalizacji’’, organizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, które odbędzie się 5 października 2022 r. w godzinach 9.00-11.00 w formule online. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Leśny z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy. Zaproszenie w szczególności kierujemy do skarbników i osób zajmujących się planowaniem budżetów gmin, podatkami od nieruchomości oraz rewitalizacją.

Seminarium jest związane z realizacją doradztwa strategicznego w ramach programu Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność. Jest ono wynikiem opracowania opinii prawnej dotyczącej podejścia do opodatkowania nieruchomości niezagospodarowanych zgodnie z planem miejscowym na obszarach rewitalizacji ustalonych uchwałami o wyznaczeniu o obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia:

  1. Zasady opodatkowania obszaru miejscowego planu rewitalizacji.
  2. Warunki pobierania dochodów budżetowych miejscowego planu rewitalizacji.
  3. Wskaźniki finansowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022/2023.
  4. Finansowanie bieżących zadań komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem miejscowego planu rewitalizacji.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i wymaga rejestracji, która będzie otwarta do 3 października 2022 r. pod adresem: www.survio.com.

Źródło: irmir.pl

Powrót na początek strony