Serdecznie zapraszamy na newsletter o rewitalizacji

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Przedstawiono w nim kilka inspirujących projektów rewitalizacyjnych. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl).

GUS - dane z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin

Dostępny jest raport końcowy pt. "Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019". Badaniem objęte zostały wszystkie gminy w Polsce, tj. 2477 jednostek. Raport dostępny jest na stronie GUS, w zakładce Obszary funkcjonalne. Dostępność terytorialna. W 2020 roku GUS rozpoczął kolejną, czwartą edycję badania na formularzu REW Rewitalizacja w gminie. Badanie dotyczące rewitalizacji zostało uwzględnione w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2020 jako cykliczne badanie roczne, obowiązkowe dla wszystkich gmin.

Urbcast - podcast o miastach

Urbcast to dwujęzyczny podcast Marcina Żebrowskiego (urban designera, urbanisty i miłośnika miast) o miastach, urbanistyce i nie tylko. To ciekawe rozmowy z różnymi gośćmi - dotychczasowymi byli m.in.  Mustafa Sherif - prowadzący znany międzynarodowy podacst Urbanistica Podcast, Olga Gitkiewicz - autorka m.in. reportażu "Nie zdążę" o wykluczeniu transportowym w Polsce, Paweł Jaworski promotor "żywej ulicy - Livable Streets". Jeden z najnowszych odcinków poświęcony jest powstaniu Krajowej Polityki Miejskiej i systemu rewitalizacji w Polsce, o czym opowiada znany nam Andrzej Brzozowy z firmy Projekty Miejskie.

Podcast dostępny jest w różnych serwisach podcastowych, w tym m.in. na Google Podcasts.

Partnerska Inicjatywa Miast - wyniki konkursu dotacji na realizację Miejskich Inicjatyw Działań

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to ministerialny program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w polskich miastach. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wzmacniania ich potencjału rozwojowego.

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych. Jedną z pilotażowych sieci tematycznej była sieć Rewitalizacja. Uczestnikami sieci są: Katowice (Lider), Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork. Jednym z głównych produktów w ramach każdej sieci PIM było partycypacyjnie wypracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania czyli dokumentu zawierającego konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i/lub problemów lokalnych. Na jesień 2020 r. ogłoszono konkurs dotacji w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast dla sieci pilotażowych na sfinansowanie przedsięwzięć i projektów zawartych w przygotowanych wcześniej Miejskich Inicjatywach Działań. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów, z czego 6 to projekty złożone przez miasta z sieci Rewitalizacja (Malbork, Gdynia, Katowice, Gryfino, Ostróda, Tomaszów Lubelski).

Więcej informacji o PIM i konkursie dotacji dostępnych jest na stronach MFiPR:

Projekt Pleszewa najlepszym projektem rewitalizacyjnym w konkursie TUP

Od 2007 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) organizuje konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

W edycji konkursu za rok 2020 tytuł najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w kraju w kategorii zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna zdobył wielkopolski Pleszew za projekt rewitalizacyjny "Pociąg do kultury – zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie” (projekt wynikał z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Pleszew na lata 2017-2023, a jego realizacja została wsparta środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Nagrodę przyznano za przekształcenie byłych obszarów i obiektów kolejowych w centrum życia społecznego.  Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy.

Więcej informacji u film o projekcie można znaleźć na stronie RPO Województwa Wielkopolskiego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Miasto Ruda Śląska za Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
  • Miasto Gdynia za Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” nominowana do nagrody

Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” została nominowana do międzynarodowej nagrody: Mies van der Rohe Award.

Celem Nagrody jest promocja i zrozumienie znaczenia jakości architektury oraz odzwierciedlenie złożoności architektury w kontekście osiągnięć technologicznych, konstrukcyjnych, czy wyzwań ekonomicznych i estetycznych. Architektura - w powiązaniu z rynkiem budowlanym - ma oddziaływanie społeczne i przekaz kulturowy.

Więcej o nagrodzie i nominacji można dowiedzieć się na stronie Nagrody.

Więcej o wrocławskiej rewitalizacji i projekcie modelowym „4 kąty na trójkącie” można dowiedzieć się z Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji oraz z nowej strony miasta poświęconej rewitalizacji.

Wrocław był także partnerem MFiPR w międzynarodowej inicjatywie poświęconej tematyce miejskiej pn. DiverCITY. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej. Materiały wypracowane w ramach ostatniej, 4 edycji DiverCity (publikacje, nagrania, wyniki badań) dostępne są na stronie divercity4.pl.


Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Powrót na początek strony