Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej – spotkania edukacyjne

W dniach 5 i 8 lutego 2021 r. w ramach projektu „Podlaskie Rewitalizuje” odbyły się spotkania edukacyjne w formule on-line w ramach modułu „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej”.

W spotkaniach edukacyjnych, współorganizowanych przez Konsorcjum Projekty Miejskie, wzięli udział wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast województwa podlaskiego. Celem spotkań było podkreślenie znaczenia rewitalizacji jako narzędzia rozwoju lokalnego, zapoznanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu rewitalizacji dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za programowanie, tworzenie warunków, powadzenie, wdrażanie oraz monitorowanie i ocenę rewitalizacji. Spotkania miały charakter wykładów połączonych z warsztatami, po zakończeniu których zostało zapewnione doradztwo w zakresie rewitalizacji.

Specjalnymi gośćmi na spotkaniach były przedstawicielki Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za politykę UE dotyczącą regionów i miast, Pani Katarzyna Szumielewicz, która opowiedziała o nowej perspektywie finansowej w ramach Celu Politycznego 5 oraz Pani Elżbieta Gajeska, która nakreśliła działania Komisji w obszarze pomocy technicznej i wsparcia zdolności administracyjnej. Dodatkowo w spotkaniu wzięła również udział Pani Ewa Krasińska, koordynator regionalny w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, prezentując m.in. zadania NID w zakresie rewitalizacji.

Były to pierwsze spotkania edukacyjne w formule on-line, rozpoczynające cykl wsparcia gmin z naszego województwa w dziedzinie rewitalizacji.

Powrót na początek strony