Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego - perspektywa finansowa 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie – przede wszystkim partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego oraz społecznościom lokalnym.

Zgodnie z zapisami dokumentu Instytucja Zarządzająca programem regionalnym ustanowiła procedurę opiniowania Gminnych Programów Rewitalizacji. Opinia dla GPR będzie wydawana w trybie art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, tj. na zasadach określonych dla strategii IIT.

Powrót na początek strony