Narzędziownik dla społeczności lokalnych

„Narzędziownik dla społeczności lokalnych”, będący częścią programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, to internetowa encyklopedia i platforma wymiany wiedzy o mieście. Może realnie wpłynąć na zwiększenie poziomu partycypacji społecznej.

„Narzędziownik dla społeczności lokalnych” to internetowe narzędzie będące z jednej strony bazą wiedzy o sposobach wpływania na przestrzeń miejską i procesy zarządzania miastem, a z drugiej platformą wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami miast, instytucjami, organizacjami, społecznikami i aktywistami. Narzędziownik jest częścią programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” (PDM) towarzyszącego 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) – prestiżowego międzynarodowego wydarzenia poświęconego polityce miejskiej, zorganizowanego w dniach 26–30 czerwca 2022 roku w Katowicach. Od początku przygotowań do WUF11 dbano o to, by wydarzenie pozostawiło trwałe dziedzictwo (WUF Legacy), dlatego z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracowany został program PDM, koordynowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Jest on również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Główne założenia Narzędziownika

Narzędziownik jest platformą komunikacji towarzyszącą treściom naukowym i popularyzatorskim na temat działań miejskich. Jego główne cele to:

  • stworzenie bazy wiedzy na temat partycypacji społecznej i lokalnych aktywności,
  • upowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk obejmujących działania lokalne,
  • upowszechnienie wśród społeczności lokalnych informacji o podejmowanych działaniach,
  • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,
  • sieciowanie mieszkańców, aktywistów miejskich, przedstawicieli NGO, praktyków partycypacji i wszystkich zainteresowanych aktywnym uczestniczeniem w życiu miasta,
  • zbudowanie baz kontaktów lokalnych społeczników oraz sieciowanie miast i mieszkańców,
  • włączenie w rozmowę na temat rozwoju miast szerokiej grupy społeczności lokalnych,
  • wsparcie działań partycypacyjnych,
  • pogłębienie wiedzy o mieście i lokalnych aktywnościach w ramach powszechnej edukacji architektonicznej.

Zasady działania narzędzia

Główną część Narzędziownika stanowi baza wiedzy na temat działań miejskich będąca swego rodzaju poradnikiem aktywnego uczestnictwa w życiu miast. Składa się ona z kilkuset haseł przypisanych do polskich miast, których dotyczą, podzielonych na kategorie tematyczne. Forma indeksowanych podstron o klarownej strukturze i łatwość nawigacji przywodzą na myśl Wikipedię. Tak jak w jej przypadku - tutaj treści może dodawać każdy, kto zechce dołączyć do grona współtwórców. Artykuły oprócz praktycznego wyjaśnienia podjętego tematu zawierają odnośniki do stron różnych podmiotów i organizacji zajmujących się partycypacją społeczną, a także aktualności, dokumentów i dodatkowych materiałów związanych z daną dziedziną. Uzupełniającą funkcjonalnością jest możliwość pobrania artykułów w formacie PDF (zarówno pojedynczego hasła, jak i całego Narzędziownika w formie podręcznika). Zalogowani użytkownicy poza tworzeniem haseł mogą również komentować artykuły stworzone przez innych, a także brać udział w dyskusjach na forum.

Dzięki swej funkcjonalności Narzędziownik może realnie wpłynąć na zwiększenie poziomu partycypacji społecznej w miastach.

Zaproszenie do współtworzenia Narzędziownika

Pierwsze hasła w Narzędziowniku zostały opracowane przez osiem studenckich kół naukowych z uczelni z całej Polski w ramach konkursu, który trwał od kwietnia do września 2022 roku. Założeniem narzędzia jest jego ciągły rozwój oraz wsparcie mieszkańców i władz miast w procesach partycypacyjnych. W związku z tym zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, aktywistów, mieszkańców miast oraz innych zainteresowanych uczestnictwem w życiu miast do jego współtworzenia. Założenie konta na platformie daje szereg możliwości: umożliwia tworzenie nowych haseł związanych z inicjatywami w miastach i partycypacją społeczną, edytowanie i uzupełnianie już istniejących artykułów, komentowanie haseł innych użytkowników oraz wzięcie udziału w dyskusjach. Zainteresowanych współtworzeniem Narzędziownika serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na temat projektu i zasad funkcjonowania Narzędziownika można znaleźć na stronie internetowej: pdm.irmir.pl/narzedziownik.

Źródło: www.miasta.pl

Powrót na początek strony