Aktualności

 • svgexport-1
  Regionalne Forum Praktyków Partycypacji w Białymstoku odbędzie się 20 października w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Świętego Rocha 3). Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.
 • Panorama miasta
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie – przede wszystkim partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego oraz społecznościom lokalnym.
 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych, zaprasza przedstawicieli gmin z województwa podlaskiego, którzy zadeklarowali chęć i potrzebę przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji na szkolenie/warsztat z zakresu dostępności (rozumianej jako dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami) w procesach rewitalizacji.
 • Ręce splecione, układające się w kształcie okręgu.
  Atlas dobrych praktyk to zbiór 25 historii o działaniach uczestników akcji Masz Głos, które zmieniły życie lokalnych społeczności. Każda z nich to świetny instruktaż, jak działać i jak budować relacje zwłaszcza na odcinku urząd gminy - mieszkańcy.
 • Logo projektu EDINA
  „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji - Narzędziownik" to publikacja poświęcona rezultatom prac nad kompleksową poprawą efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w Polsce, wypracowana w wyniku realizacji projektu „EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum
  To grupa, której celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń w tematach dotyczących rozwoju miast regionu. W jego skład wchodzi czternaście podlaskich miast, a ich partnerem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Pierwsze posiedzenie Forum – z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i marszałka Artura Kosickiego – odbyło się w poniedziałek, 4 lipca, w urzędzie marszałkowskim.
 • Grupa ludzi idzie po kładce pomiędzy wysokimi trawami.
  To szansa na realizację ciekawych pomysłów w swoim otoczeniu, w lokalnym środowisku. Tematyka zgłaszanych projektów powinna obejmować działania kulturalne w nieoczywistych, ale ważnych dla lokalnej społeczności przestrzeniach, opowiadających historię danego miejsca i żyjących w nim kiedyś i dziś ludzi. Prace na konkurs należy wysłać do Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK) do 15 lipca br.
 • Okładka raportu World Cities Report
  - Miasta to ludzie, którzy w nich żyją i je tworzą. Miasta – tak jak my – żeby się rozwijać, powinny się zmieniać. Najlepiej, aby ten rozwój był przemyślany. Dlatego na bieżąco analizujemy, tworzymy okresowe raporty, plany i wizje, w jaki sposób powinny to robić – powiedziała wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas prezentacji World Cities Report 2022 na WUF 11 w Katowicach.
 • Logo 11 Światowego Forum Miejskiego
  W WUF11 osobiście uczestniczyło ponad 10 tys. osób ze 174 państw i ponad 6 tys. osób, które były z nami online. Dzięki temu byliśmy dostępni niemal w każdym zakątku świata – podkreśliła z satysfakcją wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji podsumowującej WUF 11. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor generalna UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif, prezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Zgromadzenia UN-Habitat Martha Delgado i prezydent Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ Collen Kelapile.
 • Kilka rąk stykających się palcami - gest symbolizujący współpracę.
  To hasło przewodnie tegorocznych Targów, pod którym kryją się osoby i organizacje silnie zaangażowane w działalność społeczną. Wydarzenie, które odbędzie się na białostockim Rynku Kościuszki w niedzielę, 3 lipca, organizują Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
Powrót na początek strony