Aktualności

 • Logo projektu EDINA
  „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji - Narzędziownik" to publikacja poświęcona rezultatom prac nad kompleksową poprawą efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w Polsce, wypracowana w wyniku realizacji projektu „EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum
  To grupa, której celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń w tematach dotyczących rozwoju miast regionu. W jego skład wchodzi czternaście podlaskich miast, a ich partnerem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Pierwsze posiedzenie Forum – z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i marszałka Artura Kosickiego – odbyło się w poniedziałek, 4 lipca, w urzędzie marszałkowskim.
 • Grupa ludzi idzie po kładce pomiędzy wysokimi trawami.
  To szansa na realizację ciekawych pomysłów w swoim otoczeniu, w lokalnym środowisku. Tematyka zgłaszanych projektów powinna obejmować działania kulturalne w nieoczywistych, ale ważnych dla lokalnej społeczności przestrzeniach, opowiadających historię danego miejsca i żyjących w nim kiedyś i dziś ludzi. Prace na konkurs należy wysłać do Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK) do 15 lipca br.
 • Okładka raportu World Cities Report
  - Miasta to ludzie, którzy w nich żyją i je tworzą. Miasta – tak jak my – żeby się rozwijać, powinny się zmieniać. Najlepiej, aby ten rozwój był przemyślany. Dlatego na bieżąco analizujemy, tworzymy okresowe raporty, plany i wizje, w jaki sposób powinny to robić – powiedziała wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas prezentacji World Cities Report 2022 na WUF 11 w Katowicach.
 • Logo 11 Światowego Forum Miejskiego
  W WUF11 osobiście uczestniczyło ponad 10 tys. osób ze 174 państw i ponad 6 tys. osób, które były z nami online. Dzięki temu byliśmy dostępni niemal w każdym zakątku świata – podkreśliła z satysfakcją wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji podsumowującej WUF 11. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor generalna UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif, prezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Zgromadzenia UN-Habitat Martha Delgado i prezydent Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ Collen Kelapile.
 • Kilka rąk stykających się palcami - gest symbolizujący współpracę.
  To hasło przewodnie tegorocznych Targów, pod którym kryją się osoby i organizacje silnie zaangażowane w działalność społeczną. Wydarzenie, które odbędzie się na białostockim Rynku Kościuszki w niedzielę, 3 lipca, organizują Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
 • Logo 11 Światowego Forum Miejskiego
  Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczne Światowe Forum Miejskie (WUF) - największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast. Forum odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 roku w Katowicach.
 • Ogródek z kamienną alejką biegnącą pomiędzy roślinami.
  Działkowcy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z Unii Europejskiej. Na rozbudowę infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych czeka 50 milionów zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła szkolenia dotyczące Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
 • Ktoś trzyma rękę na dłoniach starszej osoby.
  Nowy sposób profesjonalnej opieki domowej nad nieuleczalnie chorymi, niesamodzielnymi mieszkańcami wsi wdraża Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie. Pomoc jest udzielana przez wyspecjalizowaną kadrę placówki - lekarzy, pielęgniarki, psychoonkolożki, opiekunki oraz fizjoterapeutów. Przedsięwzięcie dofinansowane z funduszy unijnych, realizowane jest we współpracy m.in. z Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS).
 • Siedziba Komisji Europejskiej
  Trwa nabór wniosków o wsparcie wdrażania projektów Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). Zaproszenie pn. „Wsparcie dla inicjatyw lokalnych w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu”, skierowane jest do małych i średnich JST poniżej 100.000 mieszkańców. Organizatorem programu jest Komisja Europejska. Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony i upływa 30 maja 2022 r.
Powrót na początek strony