Aktualności

 • Logotyp Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, dotyczącym problematyki ochrony zabytkowych założeń zieleni w procesie rewitalizacji. Szkolenie odbędzie się 26 listopada w godz. 10:00 - 14:00 w formie online.
 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  Konsorcjum Projekty Miejskie, w ramach realizowanej na zlecenie Województwa Podlaskiego umowy nr DRR/26/2020, dotyczącej kompleksowego opracowania regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”.
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników seminarium.
  W dniach 22 i 23 września 2021 w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy między podmiotami biorącymi udział w procesach rewitalizacji.
 • Logo Programu Plan Działań dla Miast
  Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zaprasza do udziału w otwartym naborze do Programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność’’. Zaproszenie do udziału w Programie kierujemy do wszystkich miast w Polsce, niezależnie od wielkości. Od dziś do 10 listopada samorządy będą mogły zgłosić swój projekt. – Musi on realizować przynajmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Program ma zmieniać nasze małe ojczyzny i zmobilizować miasta do odważnych działań – wyjaśnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
 • Na ławce stoi biała filiżanka a obok leży stos złożonych gazet.
  24 sie 2023, 14:45

  Newsletter o rewitalizacji #11

  Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Tym razem newsletter poświęcony jest podsumowaniu ostatnich działań w ramach wsparcia systemu rewitalizacji w Polsce.
 • Kilka rąk stykających się palcami - gest symbolizujący współpracę.
  Ze względu na liczne postulaty zainteresowanych miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nabór uzupełniający do edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata 2021 -2023.
 • Lupa położona jest na kalkulatorze i pliku banknotów.
  Przedstawiamy Państwu informację o wynikach kontroli pt. Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Głównym celem kontroli było sprawdzenie, czy programy rewitalizacji były prawidłowo wdrażane i czy osiągnięto zakładane efekty.
 • Zrewitalizowany Park Solidarności w Grajewie
  Zapraszamy do lektury serii monografii pt. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Monografie stanowią cenne źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Dużą rolę w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, tym samym mogą stanowić inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin.
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników wizyty studyjnej
  24 sie 2023, 14:44

  Takie rzeczy tylko na Podlasiu

  W dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl.
 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  W związku z realizowanym przez Województwo Podlaskie projektem „Podlaskie Rewitalizuje”, finansowanym w ramach zadania Regiony Rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w dniach 13-17 września br., nasze województwo gościć będzie przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Powrót na początek strony