Aktualności

 • Ręka trzymająca smartfona.
  Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach. Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji".
 • Ludzie idący w parku, w tle rzeźba i kilka drzew.
  Od 19 marca do 15 czerwca br. miasta mogą zgłaszać swój udział w 8. edycji konkursu Eco-Miasto. W konkursie Eco-Miasto mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku kategoriach konkursowych – gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność.
 • Tężnia solankowa
  Dnia 17 września 2020 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Bulwarów przy ul. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. To inwestycja innowacyjna społecznie. Dzięki niej miejscowość Choroszcz wzbogaciła się w pierwszy skate park, a cały region w pierwszą tężnię solankową.
 • Lista z jednym zakreślonym polem i dwoma pustymi polami, obok leży długopis.
  Trwają prace związane z opracowaniem diagnozy do projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego. Zapraszamy organizacje społeczne działające na terenie naszego województwa, do wypełnienia krótkiej ankiety online.
 • Budynek Starej Łaźni - widok z zewnątrz
  4 sie 2021, 13:44

  Głosujmy na suwalskie budowle

  Dwa suwalskie obiekty: zmodernizowany budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 oraz zrewitalizowana Galeria Sztuki "Stara Łaźnia" zakwalifikowały się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Zapraszamy do głosowania!
 • Ilustracja do artykułu internet_projekt07_IMG_7237
  Bielski Dom Kultury organizuje i prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Każdego roku organizuje lub współorganizuje około 200 imprez tj. festiwale, przeglądy, koncerty, wystawy, spotkania, konkursy, seanse filmowe, pokazy teatralne oraz warsztaty.
 • Wystawa w budynku Starej Łaźni
  Dzięki realizacji projektu „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach” i dużemu wsparciu środków UE obszar od ul. Kościuszki do rzeki Czarna Hańcza zyskał zupełnie nowe oblicze. Projekt podzielony został na dwa zadania. Pierwsze to rewitalizacja starej łaźni z przeznaczeniem budynku na cele publiczne, a drugie to rewitalizacja z zagospodarowaniem części terenów przyległych, w celu utworzenia bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.
 • Ręka dotyka ekranu tabletu. W tle laptop stojący na stole.
  Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych, zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach edukacyjnych online. Spotkania skierowane są do przedstawicieli gmin z województwa podlaskiego, które posiadają programy rewitalizacji.
 • Laptop i kawa stoją na stole.
  W dniach 5 i 8 lutego 2021 r. w ramach projektu „Podlaskie Rewitalizuje” odbyły się spotkania edukacyjne w formule on-line w ramach modułu „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej”.
 • Logotyp Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.
Powrót na początek strony