Aktualności

 • Tkanina na krośnie tkackim.
  Jak stworzyć gminny program rewitalizacji? Skąd wziąć pieniądze? Z jakich programów skorzystać? Jakie uwarunkowania prawne ochrony zabytków w Polsce są istotne w procesach rewitalizacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w książce „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik”. Publikacja jest wspólnym dziełem zespołów redakcyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
 • Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce
  Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do udziału w siedemnastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
 • Logo Plan Działań Dla Miast
  „Narzędziownik dla społeczności lokalnych”, będący częścią programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, to internetowa encyklopedia i platforma wymiany wiedzy o mieście. Może realnie wpłynąć na zwiększenie poziomu partycypacji społecznej.
 • Uczestnicy Forum Ambitnych Miast
  Konkursy dla miast z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP), informacje na temat pierwszego naboru w Programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz zapowiedź konkursów w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – członkowie Forum Ambitnych Miast (FAM) Województwa Podlaskiego spotkali się we wtorek, 28 marca, w urzędzie marszałkowskim, aby zapoznać się z aktualnymi możliwościami pozyskania funduszy unijnych. Partnerem FAM jest Samorząd Województwa Podlaskiego.
 • Logo Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
  24 sie 2023, 14:27

  Inauguracja Akademii Dialogu

  Przedstawiciele podlaskich samorządów oraz organizacje pozarządowe wzięły udział w Akademii Dialogu zorganizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Inauguracja odbyła się w piątek (17.03) w Białymstoku, zaplanowanych jest 6 spotkań. Docelowo uczestniczące w zajęciach gminy mają przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące lokalnego problemu – bo to jest główny temat Akademii. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.
 • 24.02.2023
  W piątek, 24 lutego w urzędzie marszałkowskim miało miejsce pierwsze w tym roku Forum Pełnomocników i Urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w województwie podlaskim. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Jak nie dotacja to co?”. Uczestnicy forum rozmawiali na temat modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
 • Kobieta siedzi na ławce w galerii sztuki i ogląda wiszące przed nią obrazy.
  Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Nabór wniosków na dotacje dla właścicieli takich obiektów będzie prowadziło Województwo Podlaskie do 9 marca br. O jego ogłoszeniu zdecydował zarząd województwa podczas czwartkowego (02.03) posiedzenia.
 • Burza mózgow podczas spotkania
  Akcja Masz Głos jest projektem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos. W tegorocznej edycji jury doceniło Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova” z Białegostoku.
 • Mężczyzna wygłasza prezentację przed grupą osób.
  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) rozpoczął projekt „Zmiana Klimatu”, który ma poprawić atmosferę wokół konsultacji społecznych. Ośrodek planuje cykl bezpłatnych szkoleń na ten temat dla urzędników, mieszkańców i organizacji pozarządowych z całego regionu. W upowszechnianie konsultacji włączył się też samorząd województwa. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła.
 • Ręce splecione, układające się w kształcie okręgu.
  Rozpoczęły się konsultacje ws. przyjęcia przyszłorocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego. Od piątku, 16 grudnia, można zgłaszać uwagi do tego dokumentu. Konsultacje potrwają do 30 grudnia.
Powrót na początek strony