Aktualności

 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć także dyskusji o rewitalizacji, dlatego w programie zaplanowano panel "Miasta w rewitalizacji" oraz cykl warsztatów. Jednym z organizowanych wydarzeń będzie warsztat: Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji, na który serdecznie zapraszamy. Zapisy trwają tylko do 29 maja!
 • Ręka trzymająca smartfona.
  Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zapraszają na cykl webinariów poświęconych polityce miejskiej w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – czyli projektów, które wiele samorządów realizuje wspólnie.
 • Na ławce stoi biała filiżanka a obok leży stos złożonych gazet.
  28 gru 2021, 10:27

  Newsletter o rewitalizacji #7

  Serdecznie zapraszamy na kolejny, siódmy newsletter o rewitalizacji. Ponieważ tematem newslettera jest rewitalizacja warto zacząć od definicji rewitalizacji. Dlaczego tak ważne jest abyśmy świadomie i poprawnie używali terminu "rewitalizacja"? Określanie rewitalizacją działań i akcji, które nią nie są, może popsuć jej wizerunek na trwałe i zniechęcić ludzi do angażowania się w ten proces. Konsekwencją będą nie tylko negatywne nagłówki w prasie, ale niechęć aktywnych mieszkańców, społeczników czy urzędników do podejmowania kolejnych działań, ograniczanie źródeł jej finansowania czy zaniechania tworzenia nowych narzędzi prawnych do jej wspomagania.
 • Stary Rynek w Łomży widziany nocą.
  W Łomży od wielu lat podejmowane są działania rewitalizacyjne w obszarze Starego Miasta, które przyczyniają się do zmiany funkcji i tworzenia warunków do rozwoju społecznego, kulturowego, środowiskowego oraz gospodarczego. Realizowane projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne sprzyjają kompleksowemu oraz wielowymiarowemu wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego najstarszej części miasta.
 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  Województwo Podlaskie, w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, rozpoczęło cykl szkoleń pokazujący jak efektywnie wykorzystać dziedzictwo w rozwoju lokalnym. Od 5 maja do 18 maja 2021 roku będziemy realizować cykl szkoleniowy pt. „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”. Szkolenie będzie przydatne dla urzędników gmin odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne.
 • Park i staw w mieście.
  28 gru 2021, 10:26

  Newsletter o rewitalizacji #6

  Zapraszamy do lektury na temat zieleni w procesach rewitalizacji. Niestety rewitalizację kojarzy się często z usuwaniem zieleni i betonowaniem przestrzeni... Na szczęście jest już coraz więcej miast, organizacji i inicjatyw, które zwracają uwagę na potencjał jakim jest zieleń w mieście, także na obszarze rewitalizacji. Dlaczego warto podkreślać rolę terenów zielonych? Zieleń w mieście nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt. Niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia.
 • Logotyp Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pana Bartosza Skaldawskiego, zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Podlaskiego. Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gmin odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin szkolenie jest pomyślane jako interdyscyplinarne, wymaga współpracy wielu lokalnych podmiotów. Dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy, a szkolenie pokazuje jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym.
 • Ręka trzymająca smartfona.
  4 sie 2021, 13:46

  Newsletter o rewitalizacji #5

  Zapraszamy do lektury na temat działań podejmowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, które ukierunkowane są na wspieranie gmin w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego w działaniach rewitalizacyjnych. Informujemy również o projekcie IRMiR dotyczącym efektywności energetycznej budynków w Specjalnych Strefach Rewitalizacji.
 • Laptop i kawa stoją na stole.
  1 kwi 2021, 14:32

  Newsletter o rewitalizacji #4

  W tym wydaniu newslettera znajdą Państwo informacje dotyczące polityki miejskiej - zarówno prac nad nowym krajowym podejściem do polityki miejskiej, jak i inicjatywami nakierowanymi na wspieranie miast. Przypominamy także, że trwają prace nad reformą systemu planowania przestrzennego, który w znaczący sposób wpływa na kształt naszych miast.
 • Ręka dotyka ekranu tabletu. W tle laptop stojący na stole.
  4 sie 2021, 13:46

  Newsletter o rewitalizacji #3

  W tym wydaniu newslettera przeczytają Państwo m.in. o poradniku dotyczącym przygotowania strategii rozwoju gminy, raporcie o stanie gminy oraz o narzędziach do monitorowania rozwoju i procesu rewitalizacji w gminie. Zapraszamy do lektury!
Powrót na początek strony