Aktualności

 • Mężczyzna czyta coś na tablecie.
  1 kwi 2022, 15:27

  Newsletter o rewitalizacji #10

  Zapraszamy na newsletter o rewitalizacji poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu i jego roli w rewitalizacji. W rewitalizacji to gmina jest odpowiedzialna za wytyczenie kierunków działań, które mają poprawić jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale działania powinna realizować nie tylko we własnym zakresie - ważna jest współpraca z szerokim kręgiem interesariuszy rewitalizacji. I takim narzędziem współpracy może być właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. PPP może mieć szerokie zastosowanie w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, jak i bieżącej działalności inwestycyjnej samorządów.
 • Napis "Mediateka" na ścianie budynku.
  Nowa wypożyczalnia multimediów i książek, sala cichej nauki z komputerami, a także sala kinowa – to wszystko będzie dostępne w monieckiej Mediatece. Otwarcie placówki powstałej jako filia miejscowej biblioteki odbyło się w sobotę (14.08) podczas Dni Moniek. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
 • Warsztaty ikonograficzne w siedzibie Klubu
  W budynku po dawnej mleczarni w Dubiczach Osocznych powstał Klub Integracji Społecznej. Budynek został dostosowany w ramach projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową", zrealizowanego przy pomocy unijnego dofinansowania.
 • Ręka trzymająca smartfona.
  1 kwi 2022, 15:27

  Newsletter o rewitalizacji #9

  Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Tym razem przypominamy o realizowanych projektach i inicjatywach oraz o ich efektach.
 • Występ dla dzieci w ramach Festiwalu Wertep.
  W ramach unijnego projektu dokonano kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych wokół Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Dzięki temu mieszkańcy mają miejsce do wielopokoleniowych spotkań.
 • Olbrzymi plac z lampami, ławkami i zielenią. W tle widoczny kościół wraz z zabudowaniem.
  Podświetlone różnymi kolorami fontanny, alejki spacerowe, nawierzchnie z kostki granitowej – tak teraz wygląda centrum Choroszczy. Najbardziej reprezentacyjne części miasta - plac miejski i plac Brodowicza dzięki funduszom europejskim zostały zrewitalizowane.
 • Logo Polski Ład
  Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji w zakresie rewitalizacji.
 • Na ławce stoi biała filiżanka a obok leży stos złożonych gazet.
  1 kwi 2022, 15:26

  Newsletter o rewitalizacji #8

  W ramach ósmego newslettera o rewitalizacji przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji, czyli nagrania z panelu „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Zapraszamy do oglądania!
 • Wystawa w budynku Starej Łaźni
  25 czerwca, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa XX edycji Konkursu "O Kryształową Cegłę". Miasto Suwałki zajęło I miejsce w konkursie w kategorii „Remonty, Rewitalizacje i Modernizacje”, za budynek Galerii Stara Łaźnia na suwalskich bulwarach.
 • Kolaż czterech zdjęć, przedstawiających odnowiony budynek, który został przekształcony w Halę Kultury.
  15 czerwca br. została oficjalnie otwarta Hala Kultury w Łomży, czyli zmodernizowana Hala Targowa. Historyczna hala, zlokalizowana przy Placu Stary Rynek 6 w Łomży, przeszła modernizację dzięki Funduszom Europejskim. Obiekt został przystosowany do działalności kulturalnej.
Powrót na początek strony