Aktualności

 • Zrewitalizowany Park Solidarności w Grajewie
  Zapraszamy do lektury serii monografii pt. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Monografie stanowią cenne źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Dużą rolę w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, tym samym mogą stanowić inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin.
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników wizyty studyjnej
  24 sie 2023, 14:44

  Takie rzeczy tylko na Podlasiu

  W dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl.
 • Logo Podlaskie Rewitalizuje
  W związku z realizowanym przez Województwo Podlaskie projektem „Podlaskie Rewitalizuje”, finansowanym w ramach zadania Regiony Rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w dniach 13-17 września br., nasze województwo gościć będzie przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
 • Park i staw w mieście.
  23 lipca 2021 roku Generalna Konserwator Zabytków opublikowała Wytyczne w sprawie rewitalizacji zabytkowych rynków. Wejście w życie wspomnianych wytycznych powoduje, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę drzew oraz usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych. Współczesne miasta powinny służyć mieszkańcom, a zieleń jest niezbędnym elementem przestrzeni miejskiej oczyszczającym powietrze, obniżającym temperaturę powietrza w czasie upałów i wchłaniającym wodę podczas obfitych opadów.
 • Mężczyzna czyta coś na tablecie.
  1 kwi 2022, 15:27

  Newsletter o rewitalizacji #10

  Zapraszamy na newsletter o rewitalizacji poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu i jego roli w rewitalizacji. W rewitalizacji to gmina jest odpowiedzialna za wytyczenie kierunków działań, które mają poprawić jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale działania powinna realizować nie tylko we własnym zakresie - ważna jest współpraca z szerokim kręgiem interesariuszy rewitalizacji. I takim narzędziem współpracy może być właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. PPP może mieć szerokie zastosowanie w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, jak i bieżącej działalności inwestycyjnej samorządów.
 • Napis "Mediateka" na ścianie budynku.
  Nowa wypożyczalnia multimediów i książek, sala cichej nauki z komputerami, a także sala kinowa – to wszystko będzie dostępne w monieckiej Mediatece. Otwarcie placówki powstałej jako filia miejscowej biblioteki odbyło się w sobotę (14.08) podczas Dni Moniek. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
 • Warsztaty ikonograficzne w siedzibie Klubu
  W budynku po dawnej mleczarni w Dubiczach Osocznych powstał Klub Integracji Społecznej. Budynek został dostosowany w ramach projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową", zrealizowanego przy pomocy unijnego dofinansowania.
 • Ręka trzymająca smartfona.
  1 kwi 2022, 15:27

  Newsletter o rewitalizacji #9

  Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Tym razem przypominamy o realizowanych projektach i inicjatywach oraz o ich efektach.
 • Występ dla dzieci w ramach Festiwalu Wertep.
  W ramach unijnego projektu dokonano kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych wokół Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Dzięki temu mieszkańcy mają miejsce do wielopokoleniowych spotkań.
 • Olbrzymi plac z lampami, ławkami i zielenią. W tle widoczny kościół wraz z zabudowaniem.
  Podświetlone różnymi kolorami fontanny, alejki spacerowe, nawierzchnie z kostki granitowej – tak teraz wygląda centrum Choroszczy. Najbardziej reprezentacyjne części miasta - plac miejski i plac Brodowicza dzięki funduszom europejskim zostały zrewitalizowane.
Powrót na początek strony