Aktualności

 • Osoby pracują przy komputerze.
  Jednym z najważniejszych elementów spotkania będzie uzyskanie dużej „pigułki” wiedzy o zasadach, podstawach i stanie wdrażania rewitalizacji w Polsce, ciekawych rozwiązaniach oraz najlepszych praktykach w zakresie kompleksowych działań rewitalizacyjnych.
 • Logo projektu Podlaskie Rewitalizuje
  Województwo Podlaskie przystąpiło do prac nad Regionalną Polityką Rewitalizacji. Powinna ona z jednej strony zagwarantować prowadzenie działań rewitalizacyjnych w zgodzie z przepisami ustawowymi oraz na bazie najlepszych praktyk z Polski i zagranicy, a z drugiej w maksymalnym stopniu odpowiadać na realne potrzeby lokalnych samorządów oraz uwzględniać zidentyfikowane problemy, deficyty i wyzwania.
 • Ilustracja do artykułu Logo
  4 sie 2021, 13:42

  Podręcznik URBAN LAB

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów opracował podręcznik, w którym przedstawia model funkcjonowania urban lab, dotychczasowe założenia teoretyczne funkcjonowania laboratoriów miejskich na świecie oraz zestaw dobrych praktyk zrealizowanych w różnych miastach, które mogą być inspiracją do realizacji projektów.
 • Młotek i książki prawnicze.
  9 grudnia 2020 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i ostatecznie uchwalił ustawę, która pozwoli na jednoczesne prowadzenie procesu rewitalizacji w oparciu o lokalne programy rewitalizacji oraz podejmowanie uchwał w procedurze opracowania gminnego programu rewitalizacji.
 • Kilka rąk stykających się palcami - gest symbolizujący współpracę.
  Samorząd województwa podlaskiego rozpoczął właśnie prace nad utworzeniem Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki zaprasza przedstawicieli samorządów do zgłaszania uwag i opinii na temat planowanej odnowy miast i wsi.
 • Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego.
  4 sie 2021, 13:41

  Rewitalizacja po podlasku

  Podlaskie będzie miało Regionalną Politykę Rewitalizacyji. Jej utworzenie i zakres interwencji były tematem posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, które odbyło się w środę, 2 grudnia tego roku.
 • Zbliżenie na krosna tkackie, na których tworzona jest czerwona tkanina.
  W prowadzeniu rewitalizacji istotną rolę pełni kultura i dziedzictwo kulturowe, które są ważnym elementem budowania wartości i tożsamości gminy oraz planowania społeczno-gospodarczego rozwoju.
 • Logo Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
  Krajowe Celem Wiedzy o Rewitalizacji to serwis informacyjno-edukacyjny, którego celem jest edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji.
 • Ręka dotyka ekranu tabletu. W tle laptop stojący na stole.
  Podstawowym celem regionalnego serwisu internetowego jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji gmin naszego województwa. Serwis powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz promować i wspierać się w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem, realizowanych w naszym województwie, procesów rewitalizacji.
 • Logo projektu Podlaskie Rewitalizuje
  4 sie 2021, 13:40

  Podlaskie Rewitalizuje

  Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 10 marca 2020 r. podpisał umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.
Powrót na początek strony